Provincie blijft bij fusie van Wijdemeren

WIJDEMEREN – In een tussenbalans over de herindeling van de Gooi- en Vechtstreek schrijft de provincie Noord-Holland dat Wijdemeren echt vóór 7 november moet kiezen voor een fusie met Hilversum voor 2023. Zelfstandigheid biedt volgens het provinciebestuur geen oplossing voor het gebrek aan bestuurskracht. Voor 1 januari 2019 mag een nieuwe gemeenteraad dan de fusiedatum bepalen. Als dat niet gebeurt, dan neemt Noord-Holland het heft in handen.