Te hard rijden zorgt voor meeste overlast

Burgerpanel over leefbaarheid en veiligheid

WIJDEMEREN- Het Burgerpanel heeft aangegeven dat ‘te hard rijden’ de grootste overlast bezorgt in de straten en wijken van de vijf dorpen (72%). Tegelijkertijd geven de Wijdemeerders een 7,6 voor de veiligheidsbeleving in hun buurt. Dit zijn slechts enkele resultaten uit de enquête die het bureau Research 2Evolve hield onder 527 leden van het Burgerpanel.