Unanieme voordracht

Crys Larson nieuwe burgemeester

WIJDEMEREN
In een buitengewone raadsvergadering afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad uit 25 kandidaten die solliciteerden naar de functie van burgemeester Wijdemeren, unaniem voor Crys Larson gekozen en haar als vaste burgemeester voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.